خط مشی کیفیت

خط مشي کيفيت ما که بيانگر استراتژي استقرار ، تضمين ، استمرار و توسعه نظام کيفي در کل سازمان مي باشد در چهارچوب موارد زير بيان مي گردد :

  1. توسعه فرهنگ کیفیت از طریق آموزش و نیز انگیزش کارکنان را جزو وظایف خود دانسته و منابع لازم را دراین راستا بکار می بریم تا با بهره گیری از آن فرآیند فزآینده اندیشه، تخصص و مهارتها را تعقیب نموده و فرهنگ انجام کار با کیفیت توسط نیروهای انسانی متخصص را میسر نمائیم .

  2. رضايت مشتري سرلوحه اهداف ماست و با کاهش هزينه ها و قيمت تمام شده ، تحويل به موقع و افزايش کيفيت سعي در بالا بردن سطح رضايت مندي و تامين نيازمنديهاي مشتري مي نمائيم .

  3. فرآيند بهبود مستمر و دستيابي به نقص صفر را ، در کليه زمينه ها با بهره گيري موثر از نظام مديريت کيفيت ، جهت ارتقا کيفيت محصولات در سازمان جاري مي نمائيم

  4. ورود به بازارهاي جهاني و توسعه صادرات را از اهداف عاليه خود مي دانيم که نيل به آن را با ايجاد ساز و کارهاي مناسب و استفاده مفيد و موثر از استاندارد هاي جهاني معتبر ميسر مي نمائيم .

  5. با ارزيابي مستمر و اجراي اهداف مشخص شده در خط مشي کيفيت زمينه را براي هدف گزاريهاي آينده که ارتقاء کيفيت را در پي داشته باشد فراهم مي نمايئد .

  6. با مشارکت و همياري مسئولين فرآينده هاي مختلف ضمن درک کامل خط مشي کيفيت ، راهبردهاي لازم را براي تفهيم و اجراي اين هدف با استفاده از نقطه نظرات و پيشنهادات آنها در سطح کليه کارکنان به کار مي بنديم .

English