ماموریت و چشم انداز

مجتمع تولیدی صنعتی کیهان صنعت قائم در افق فعالیت های خود رسیدن به اهداف ذیل را دنبال می‌کند:

  • تغییر از محصول محوری به مشتری محوری
  • دریافت بازخور از مشتری برای بهبود و توسعه محصولات و خدمات
  • حفظ و افزایش اعتماد مشتری
  • افزایش رضایت مشتریان و بالا بردن میزان وفاداری مشتری به شرکت
  • بهینه سازی خدمات به مشتریان با استفاده از آخرین فن آوری های اطلاعاتی
  • ایجاد توانایی جستجو و مقایسه برای مشتریان
  • کمک به مشتریان در جهت ایجاد درخواست و پیگیری وضعیت آن
  • توسعه ارتباط بلند مدت با مشتریان
English