واحد تحقيق و توسعه

Slide background

.

اين شرکت در راستاي نيل به اهداف کمي و کيفي تعيين شده در طرح تجاري سازمان اقدام به تاسيس واحد تحقيق و توسعه (R&D) و اخذ گواهينامه مربوطه از سازمان صنايع و معادن نموده و با بهره‌گيري از کارشناسان متخصص به همراه مشاوران داخلي و خارجي در سطوح مختلف، اجراي پروژه‌هاي بهبود در کليه زمينه‌هاي فني، بازرگاني، مديريتي و توليدي را سرلوحه کار خود قرار داده است.

کارشناسان اين واحد با به‌کارگيري نرم‌افزارهاي مهندسي و طراحي و شبيه سازي قادر به انجام پروژه هاي مهندسي معکوس بوده و فرآيند توليد محصولات جديد را در قالب روش طرح ريزي پيشاپيش کيفيت محصول (APQP) طراحي و اجرا مي‌کنند و پس از تاييد نمونه اوليه و يک روز توليد خط، اين محصولات را جهت توليد انبوه به واحد توليد واگذار مي‌نمايد.