واحد بهره‌وری سیستم ها

Slide background
Slide background

.

کليه امور مربوط به سيستم‌ها، روش‌ها، لجستيک، تضمين کيفيت زير نظر اين واحد اداره مي‌گردد، واحد‌هاي IT ، برنامه ريزي توليد و مواد و همچنين واحد تضمين کيفيت محصول زير نظر مديريت واحد بهره‌وري سيستم‌ها فعاليت دارند.

واحد کنترل کيفيت، با در اختيار داشتن پرسنل کارآزموده و تجهيزات آزمون، اندازه گيري و کنترلي دقيق و روز دنيا همچون:

 اسپکتروفتومتر

ميکروسکوپ متالوگرافي

تست سختي

دستگاه زبري سنج

دستگاه گريد زني 18 نازله

ايرگيج هاي اندازه گيري ( اندازا گيري قطر پشت و قطر داخل بوسيله هواي فشرده )

ابزارآلات اندازه گيري با دقت 0.001 ميلي‌متر

و ...

در زمينه متالورژي، مترولوژي، ماشين‌کاري و کاليبراسيون، اين امکان را فراهم مي‌سازد تا با کنترل کيفيت کليه مواد اوليه و محصولات تا دستيابي به محصول نهايي، قطعاتي منطبق با استانداردهاي جهاني توليد و عرضه کند