واحد ريخته‌گري

Slide background

.

واحد ريخته­‌گري مجتمع کيهان صنعت قائم با بکارگيري تجهيزات توليدي روز دنيا و با تکيه بر دانـش فنـي کارشناسـان متخصص و متعهد خـود سالانه بـالغ بر 20.000 تن انواع قطعات ريخته‌گـري خـودرو­هـاي سبـک و سنگيـن را بـه روش تکنولـوژي گريز از مرکز (تحت فشار)­، قالب گيري پوسته‌اي و قالب گيري ماسه­‌اي توليد مي­کند.

 اين واحد با استفاده از تجهيزات پيشرفته توليدي­، كوره­هاي ذوب القائي­ ، تجهيزات آزمايشگاهي روز دنيا و با تكيه بر توانمندي پرسنل متخصص خود­ ، يكي از بزرگترين و مجهزترين واحدهاي ريخته‌گري کشور ميباشد . عمليات ذوب با استفاده از بهترين مواد اوليه انجام مي­شود­ و مواد اوليه ورودي داراي شناسنامه بوده و بايد مورد تائيد كامل آزمايشگاه قرار گيرند .