ماموريت و چشم‌انداز

.

مجتمع توليدي صنعتي کيهان صنعت قائم در افق فعاليت هاي خود رسيدن به اهداف ذيل را دنبال مي‌کند:

  • تغيير از محصول محوري به مشتري محوري
  • دريافت بازخور از مشتري براي بهبود و توسعه محصولات و خدمات
  • حفظ و افزايش اعتماد مشتري
  • افزايش رضايت مشتريان و بالا بردن ميزان وفاداري مشتري به شرکت
  • بهينه سازي خدمات به مشتريان با استفاده از آخرين فن آوري هاي اطلاعاتي
  • ايجاد توانايي جستجو و مقايسه براي مشتريان
  • کمک به مشتريان در جهت ايجاد درخواست و پيگيري وضعيت آن
  • توسعه ارتباط بلند مدت با مشتريان