تاريخچه

مجتمع توليدي صنعتي کيهان صنعت قائم در سال 1373 با هدف توليد و تامين قطعات مورد نياز صنعت خودرو و ديگر صنايع  کشور در زميني به  مساحت 20،000 متر مربع در مشهد تاسيس گرديد. اين مجموعه پس گذشت دو دهه از شروع فعاليت به عنوان يکي از معتبرترين شرکت‌هاي توليد کننده تخصصي بوش سيلندر موتورهاي ديزلي و بنزيني در سطح ايران و خاورميانه مطرح شده است.

اين مجموعه با بهره گيري از دانش فني و تجارب اساتيد دانشگاهي ، مهندسين مجرب و تکنولوژي پيشرفته و نوين به موفقيتهاي ارزنده اي در اين صنعت نائل گرديده و با سرمايه گذاري و توسعه تجهيزات توانسته از سال 1375 نسبت به مکانيزه کردن بخش عمده اي از فرآيند هاي توليد در جهت بهبود کيفيت و جلب رضايت مشتري قدمهاي شايسته اي بردارد .